Česká pojišťovna

„Máte doma půl milionu!“ Právě s tímto sdělením Česká pojišťovna komunikovala v kampani na pojištění majetku. Půl milionu je totiž částka, na niž lze vyčíslit hodnotu průměrně vybavené domácnosti. Nejen zákazníkům České pojišťovny tak kampaň připomínala, že si málokdo uvědomuje, jaké ztráty mu hrozí v případě nedostatečně pojištěné nebo zcela nepojištěné domácnosti.