Senát

Web Senátu Parlamentu ČR reprezentuje významnou státní instituci a musí především poskytovat velké množství informací. Bylo tedy nezbytné vyhodnotit informační a obsahovou architekturu, navigaci i grafickou podobu a obsah stránek s ohledem na význam a postavení Senátu. Samostatnou kapitolou je také přístupnost webu. Náš posudek a konzultace se staly důležitým prvním krokem na cestě k novým, uživatelsky přívětivým stránkám.